Kommunestyrevalg i Sandstad kommune

Kommunestyrevalg i Sandstad kommune ble gjennomført i den perioden Sandstad kommune var en selvstendig kommune, fra 1. juli 1914 til 1. januar 1964. Dette omfattet valgene mellom 1916 og 1959. I 1947 ble det ordinære valget underkjent, og det ble gjennomført omvalg.

1. januar 1964 slo kommunen seg sammen med Hitra, Fillan og Kvenvær kommuner, til den nye Hitra kommune som omfattet alle kommunene på øya, i tråd med innstillingen fra Schei-komiteen.

Kommunestyrevalget 1959Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 57,1 + 9,2 256 + 34 9 +1
Borgerlig fellesliste (H/V/Sp/Krf) 42,9 + 26,9 192 + 118 6 +4
Kristelig Folkeparti 0 - 5,8 0 - 27 0 −1
Høyre 0 - 28,1 0 - 130 0 -4
Valgdeltakelse/Total 66,2 (− 2,0) % 448 (− 15) 15* ?
Ordfører: Olaf Sivertsen (Ap) Varaordfører: ? (?)
Merknader: *=hvorav en kvinne
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1959

Kommunestyrevalget 1955Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 47,9 − 0,1 222 + 19 8 +2
Kristelig Folkeparti 5,8 + 5,8 27 + 27 1 +1
Høyre 28,1 + 28,1 130 + 130 4 +4
Borgerlig fellesliste (V/Bp) 16,0 − 36,0 74 − 146 2 −4
Andre 2,2 + 2,2 10 + 10 0
Valgdeltakelse/Total 68,2 (+ 7,6) % 463 (+ 40) 15* ?
Ordfører: Olaf Sivertsen (Ap) Varaordfører: ? (?)
Merknader: *=hvorav en kvinne
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1955

Kommunestyrevalget 1951Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 48,0 − 5,2 203 -23 6
Borgerlig fellesliste (H/V/Bp/Krf) 52,0 + 5,2 220 +22 6
Valgdeltakelse/Total 60,6 (-2,4) % 423 (-2) 12 ?
Ordfører: John Aalmo (H) Varaordfører: ? (?)
Merknader: Ordfører fra Borgerlig fellesliste
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1951

Kommunestyrevalget 1947 (omvalg)Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 53,2 − 2,7 226 − 5 6 − 1
Borgerlig fellesliste (H/V/Bp/Krf) 46,8 + 2,7 198 + 16 6 + 1
Valgdeltakelse/Total 63 (− 0,1) % 424 (+ 11) 12 ?
Ordfører: John Aalmo (H) Varaordfører: ? (?)
Merknader: Vedr. ordførerparti spriker kildene. Her er John Aalmos stortingsbiografi benyttet som kilde.
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1947

Kommunestyrevalget 1947 (ordinært)Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 54,5 − 1,2 175 − 56 7
Borgerlig fellesliste (H/V/Bp/Krf) 40,2 -4,3 129 − 53 5
Andre 5,3 + 5,3 17 + 17 0
Valgdeltakelse/Total 47,4 (− 15,7) % 321 (− 92) 12 ?
Ordfører: ? (Borgerlig fellesliste) Varaordfører: ? (?)
Merknader: Valget ble underkjent, og det ble gjennomført omvalg
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1947

Kommunestyrevalget 1945Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 55,9 +10,2 231 +89 7 + 1
Kristelig Folkeparti 6,8 28 0
Borgerlig fellesliste (H/V/Bp) 37,3 154 5 + 1
Andre 0 −20,2 0 −57 0 -2
Valgdeltakelse/Total 63,1 (+7,2) % 413 12 ?
Ordfører: Alf Nesset (Ap) Varaordfører: ? (?)
Merknader:
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1945

Kommunestyrevalget 1937Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 45,7 142 6
Borgerlig fellesliste (H/V/Bp/Krf) 34,1 106 4
Andre 20,2 57 2
Valgdeltakelse/Total 55,9 (-1,0) % 311 12 ?
Ordfører: John Aalmo (H) Varaordfører: ? (?)
Merknader: Ordfører fra Borgerlig fellesliste
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1937

Kommunestyrevalget 1934Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Valgdeltakelse/Total 56,9 (+22,8) % 304 12 ?
Ordfører: John Aalmo (H) Varaordfører: ? (?)
Merknader: Ordfører fra Borgerlig fellesliste
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1934

Kommunestyrevalget 1931Rediger

Kommunestyrevalget 1928Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Valgdeltakelse/Total 34,1 (-8,7) % 170 12 ?
Ordfører: Nils Strøm (?) Varaordfører: ? (?)
Merknader:
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1928

Kommunestyrevalget 1925Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Valgdeltakelse/Total 42,8 (-0,2) % 198 12 ?
Ordfører: Ole Larsen Aalmo (?) Varaordfører: ? (?)
Merknader:
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1925

Kommunestyrevalget 1922Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Valgdeltakelse/Total 43,0 (-19,3) % 210 12 ?
Ordfører: Ole Larsen Aalmo (?) Varaordfører: ? (?)
Merknader:
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1922

Kommunestyrevalget 1919Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Valgdeltakelse/Total 23,7 (-2,1) % 108 12* ?
Ordfører: Ole Larsen Aalmo (?) Varaordfører: ? (?)
Merknader: *=hvorav 11 menn
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1919

Kommunestyrevalget 1916Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Valgdeltakelse/Total 25,8 () % 108 12* ?
Ordfører: Kasper Utsetø (?) Varaordfører: ? (?)
Merknader: *=hvorav 11 menn
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Norges offisielle statistikk; kommunevalget 1916

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger