Kommunestyrerepresentant

En kommunestyrerepresentant er valgt av innbyggerne i en kommune til å sitte i kommunestyret, som er det øverste demokratisk valgte organet i en norsk kommune.

Kommunestyrevalgene gjennomføres hvert fjerde år, siste gang i september 2019; neste gang i september 2023.

Ved valget i 2003 ble det valgt i alt 11 138 kommunestyrerepresentanter i norske kommuner, tallet har gått ned ved de siste valgene, dels som følge av at kommunestyrene har valgt å redusere sitt antall medlemmer, og dels som følge av kommunesammenslåinger. Ved valget i 2011 ble det valgt inn 10 781 kommunestyrepresentanter til 429 kommunestyrer.

Et kommunestyre skal bestå av minst 11 representanter. Bare tre kommuner (Utsira, Træna og Røst) har kommunestyre med 11 medlemmer. Oslo kommunestyre har 59 medlemmer, mens Trondheim kommunestyre inntil valget 2011 var landets største med 85 medlemmer. Dette ble redusert til 67 ved 2011-valget, samme antall som Bergen kommunestyre har.