Islands kommuner

(Omdirigert fra «Kommune (Island)»)

Island er delt inn i 8 landsdeler eller regioner (landsvæði) og 76 kommuner (sveitarfélög). Her følger ei liste over kommunene sortert etter folketall pr. 1. desember 2010.

Islandske kommuner og regioner.
Utviklingen i folketall fra 1996 til 2006 (rødere betyr reduksjon og grønnere økning i forhold til gjennomsnittet, sterkere farge betyr sterkere utvikling).

Flyttestrømmer Rediger

De siste årtiene har folkeflukt fra landbygda til Höfuðborgarsvæðið (Reykjavík og nabokommunene) preget innbyggertallsendringene på Island. Dette skyldes tekniske endringer i landbruk og fiskeindustrien. Industrioppbygging på Austurland skulle vende denne utviklingen og der med gikk innbyggertallene på Austurland (spesielt kommunene Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur og Fjarðabyggð) betydelig opp. Dette gikk derimot tilbake når utenlandske håndverkere reiste hjem igjen til eget land når oppbyggingen var ferdig. Etter bankkrisa i 2008 flyttet en del av innbyggerne på Island vekk fra øya og i 2009 gikk innbyggertallet i landet ned for første gang etter 2. verdenskrig. Den steg derimot igjen i 2010, selv om endringen ikke var stor.

Liste Rediger

Rang
(endring)
Navn Kommunenummer Innbyggere
1.12.2010
Endring fra
1.12.2009
% Endring fra
1.12.2000
%
1 ( ) Reykjavíkurborg 0000 Höfuðborgarsvæðið 118 326 -101 -0,09% +8 439 +7,68%
2 ( ) Kópavogur 1000 Höfuðborgarsvæðið 30 357 +43 +0,14% +7 664 +33,77%
3 ( ) Hafnarfjörður 1400 Höfuðborgarsvæðið 25 913 +41 +0,16% +6 755 +35,77%
4 ( ) Akureyri 6000 Norðurland eystra 17 573 +10 +0,06% +2 117 +13,70%
5 ( ) Reykjanesbær 2000 Suðurnes 14 091 +10 +0,07% +3 467 +32,63%
6 ( ) Garðabær 1300 Höfuðborgarsvæðið 10 643 +56 +0,52% +2 704 +34,06%
7 ( ) Mosfellsbær 1604 Höfuðborgarsvæðið 8 553 +26 +0,30% +2 684 +45,73%
8 ( ) Árborg 8200 Suðurland 7 811 +1 +0,01% +2 120 +37,25%
9 ( ) Akranes 3000 Vesturland 6 549 -6 -0,09% +1 209 +22,64%
10 ( ) Fjarðabyggð 7300 Austurland 4 641 +4 +0,09% +485 +11,67%
11 ( ) Seltjarnarnes 1100 Höfuðborgarsvæðið 4 395 -11 -0,25% -270 -5,79%
12 (  1) Vestmannaeyjar 8000 Suðurland 4 135 +6 +0,14% -446 -9,74%
13 (  1) Skagafjörður 5200 Norðurland vestra 4 131 -6 -0,15% -56 -1,34%
14 ( ) Ísafjarðarbær 4200 Vestfirðir 3 899 +2 +0,05% -381 -8,90%
15 ( ) Borgarbyggð 3609 Vesturland 3 542 -1 -0,03% +246 +7,46%
16 ( ) Fljótsdalshérað 7620 Austurland 3 467 +2 +0,06% +686 +24,67%
17 ( ) Norðurþing 6100 Norðurland eystra 2 926 -3 -0,10% -464 -13,69%
18 ( ) Grindavík 2300 Suðurnes 2 837 -4 -0,14% +595 +26,54%
19 ( ) Álftanes 1603 Höfuðborgarsvæðið 2 523 -1 -0,04% +1.084 +75,33%
20 ( ) Hveragerði 8716 Suðurland 2 291 -11 -0,48% +531 +30,17%
21 ( ) Hornafjörður 7708 Austurland 2 086 -3 -0,14% -309 -12,90%
22 ( ) Fjallabyggð 6250 Norðurland eystra 2 066 -16 -0,78% -567 -21,53%
23 (  1) Sveitarfélagið Ölfus 8717 Suðurland 1 952 +7 +0,36% +293 +17,66%
24 (  1) Dalvíkurbyggð 6400 Norðurland eystra 1 949 -2 -0,10% -101 -4,93%
25 ( ) Rangárþing eystra 8613 Suðurland 1 745 +1 +0,06% +78 +4,68%
26 ( ) Sandgerði 2503 Suðurnes 1 710 -1 -0,06% +385 +29,06%
27 ( ) Snæfellsbær 3714 Vesturland 1 702 +1 +0,06% -17 -0,99%
28 ( ) Rangárþing ytra 8614 Suðurland 1 543 -2 -0,13% +165 +11,97%
29 ( ) Garður 2504 Suðurnes 1 515 -5 -0,33% +332 +28,06%
30 ( ) Sveitarfélagið Vogar 2506 Suðurnes 1 206 +11 +0,90% +474 +64,75%
31 ( ) Húnaþing vestra 5508 Norðurland vestra 1 116 -6 -0,54% -127 -10,22%
32 ( ) Stykkishólmur 3711 Vesturland 1 092 +2 +0,18% -125 -10,27%
33 ( ) Eyjafjarðarsveit 6513 Norðurland eystra 1 025 -5 -0,49% +61 +6,33%
34 ( ) Bolungarvík 4100 Vestfirðir 970 +2 +0,21% -31 -3,10%
35 ( ) Þingeyjarsveit 6612 Norðurland eystra 942 +1 +0,11% -106 -10,11%
36 ( ) Vesturbyggð 4607 Vestfirðir 935 -3 -0,32% -294 -23,92%
37 ( ) Bláskógabyggð 8721 Suðurland 935 -2 -0,21% +119 +14,58%
38 ( ) Grundarfjarðarbær 3709 Vesturland 904 -6 -0,67% -48 -5,04%
39 ( ) Blönduós 5604 Norðurland vestra 882 +3 +0,34% -114 -11,45%
40 ( ) Hrunamannahreppur 8710 Suðurland 788 -1 -0,13% +70 +9,75%
41 ( ) Seyðisfjörður 7000 Austurland 706 0 0% -122 -14,73%
42 ( ) Dalabyggð 3811 Vesturland 694 -2 -0,29% -81 -10,45%
43 ( ) Vopnafjarðarhreppur 7502 Austurland 683 +1 +0,15% -106 -13,43%
44 ( ) Hvalfjarðarsveit 3511 Vesturland 624 -2 -0,32% +77 +14,08%
45 ( ) Hörgársveit 6514 Norðurland eystra 607 +1 +0,16% +27 +4,66%
46 ( ) Flóahreppur 8722 Suðurland 602 +7 +1,15% +133 +28,36%
47 (  1) Langanesbyggð 6709 Norðurland eystra 521 +2 +0,38% -80 -13,31%
48 (  1) Skagaströnd 5609 Norðurland vestra 519 0 0% -96 -15,61%
49 ( ) Skeiða- og Gnúpverjahreppur 8720 Suðurland 517 -2 -0,39% -15 -2,82%
50 ( ) Mýrdalshreppur 8508 Suðurland 510 -1 -0,20% -10 -1,92%
51 ( ) Strandabyggð 4911 Vestfirðir 508 +2 +0,39% -69 -11,96%
52 ( ) Skaftárhreppur 8509 Suðurland 445 -5 -1,14% -140 -23,93%
53 ( ) Djúpavogshreppur 7617 Austurland 443 +4 +0,89% -61 -12,10%
54 ( ) Húnavatnshreppur 5612 Norðurland vestra 431 -2 -0,47% -81 -15,82%
55 ( ) Grímsnes- og Grafningshreppur 8719 Suðurland 415 0 0% +65 +18,57%
56 ( ) Svalbarðsstrandarhreppur 6601 Norðurland eystra 413 -1 -0,24% +72 +21,11%
57 ( ) Skútustaðahreppur 6607 Norðurland eystra 374 0 0% -77 -17,07%
58 ( ) Grýtubakkahreppur 6602 Norðurland eystra 337 0 0% -37 -9,89%
59 ( ) Tálknafjarðarhreppur 4604 Vestfirðir 299 +2 +0,66% -68 -18,53%
60 ( ) Reykhólahreppur 4502 Vestfirðir 291 -1 -0,34% -8 -2,68%
61 ( ) Breiðdalshreppur 7613 Austurland 210 +1 +0,47% -68 -24,46%
62 ( ) Akrahreppur 5706 Norðurland vestra 209 +1 +0,48% -15 -6,70%
63 ( ) Súðavíkurhreppur 4803 Vestfirðir 202 -3 -1,51% -53 -20,78%
64 ( ) Kjósarhreppur 1606 Höfuðborgarsvæðið 197 +2 +1,01% +55 +38,73%
65 ( ) Ásahreppur 8610 Suðurland 190 0 0% +61 +47,29%
66 ( ) Eyja- og Miklaholtshreppur 3713 Vesturland 139 0 0% +24 +20,87%
67 ( ) Borgarfjarðarhreppur 7509 Austurland 134 -1 -0,75% -8 -5,63%
68 ( ) Kaldrananeshreppur 4902 Vestfirðir 112 -2 -1,82% -32 -22,22%
69 ( ) Svalbarðshreppur 6706 Norðurland eystra 111 +4 +3,48% -10 -8,26%
70 ( ) Skagabyggð 5611 Norðurland vestra 106 0 0% +4 +3,92%
71 ( ) Bæjarhreppur 4908 Vestfirðir 96 0 0% +4 +3,92%
72 ( ) Fljótsdalshreppur 7505 Austurland 89 0 0% -1 -1,11%
73 ( ) Helgafellssveit 3710 Vesturland 63 -1 -1,61% +7 +12,50%
74 ( ) Skorradalshreppur 3506 Vesturland 61 0 0% +16 +35,56%
75 ( ) Tjörneshreppur 6611 Norðurland eystra 56 0 0% -17 -23,29%
76 ( ) Árneshreppur 4901 Vestfirðir 50 0 0% -17 -25,37%
Island - - 317 630 +37 +0,01% +38 581 +13,83%