En kolportør er en omreisende selger. Betegnelsen er tradisjonelt brukt mest om en som driver med dørsalg av bøker. I overført betydning kan ordet også bety en person som viderebringer sladder og rykter.

En kolportør i en hytte i Småland i Sverige. Tegning fra Ny Illustrerad Tidning (1865–1900).

Ordet er dannet av franske col, «hals», og porter, «bære», og kan tolkes som «bære på halsen».

Eksterne lenker rediger

  • Kolportasje; fra Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier (pdf-fil)