Kolonnekjøring

Kolonnekjøring kan beskrives som en rekke kjøretøy som beveger seg med samme hastighet og avstand mellom dem fra et sted til et annet etter bestemmelse av gitt myndighet. Dette gjelder vanligvis militære kjøretøy under gruppevis forflytning med mer enn 4 farkoster eller for sivil trafikk under særlige forhold.

Kolonnekjøring riksvei 7, Haugastøl

Kolonnekjøring forekommer blant annet når en vei kun er åpen for kjøring etter en ledebil (ofte brøytebil). Når det stenges for kolonnekjøring, venter man til det har samlet seg nok kjøretøy (et antall som ledebilsjåføren bestemmer).

Kolonnekjøring brukes ofte på fjelloverganger om vinteren når været er for dårlig til at veien kan holdes åpen permanent i full bredde. Det kan også brukes under veiarbeid, for eksempel i tunneler, for å lede trafikken sikkert forbi et veiarbeidssted, som utgjør en kjørebaneforsnevring, uten fare for veiarbeiderne.

Kolonnekjøring om vinteren kan være farlig. Biler som brøytebilsjåføren mener ikke er tilstrekkelig skodd for kolonnekjøring, kan bli nektet å bli med i kolonnen.[1]

Militære kolonnerRediger

En militær kolonne kan bestå av opp til tolv kjøretøy og skal ikke kjøre raskere enn 80 kilometer i timen. Militære kolonner skal være merket med blått flagg eller lys på det forreste kjøretøyet og grønt flagg eller lys på det bakerste[2]. På natten (når det er mørkt) erstattes flaggene med blått/grønt lys. Militære kolonner kan også være merket med «militær kolonne»[3]. Avstand mellom kjøretøyene gis gjerne slik at annen trafikk kan kjøre forbi når veien tillater det.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger