Brøytebil

Brøytebil er en lastebil utstyrt med snøplog som blir benyttet for brøyting av veier og gater. Plogen kan være utformet som spissplog, med to vinger, eller som et skråplog, med en vinge.

Brøytebil i Quebec
Brøytebil, video

Brøytebiler holder større fart enn brøytetraktorer og kaster dermed snøen lengre bort fra veien. Men de er ikke like lette å manøvrere i trange gater som brøytetraktorer. På flyplasser blir det ofte benyttet både brøytebiler og spesialbygde snøfresere.

GalleriRediger