En kolonne er vanligvis et troppforband oppstilt med jevnstore underavdelinger på lik avstand fra hverandre. Kolonneform ble anvendt frem til Napoleonkrigen ofte under strid, særlig der man tenkte å sette inn det avgjørelse støtet. Kolonnens store dybde underbygger støtet og gir den økt kraft, men medfører ikke noen sterk ildutvikling. På grunn av ildvåpnene har kolonneformen opphørt å være kampform og anvendes kun for eksersis og kortere forflytninger.