Et kollektiv er en plural enhet eller et fellesskap. Det kommer fra det latinske ordet colligere, som betyr å samle på norsk. Ordet er etymologisk knyttet til kollekt, kollegium, kollega, kollektor.

I organisatorisk forstand betyr ordet en arbeidsgruppe, et selskap eller lignende, som drives i fellesskap.

Kollektiv er et fundamentalt begrep innen sosialismen, der den kollektive interesse og maktstruktur anses mer avgjørende enn en økonomisk tilnærming, og dermed et mer abstrakt og ideologisk begrep enn et samarbeid som er mer fokusert på kollektive monetære aspekter og dens faktiske eierskap.

Mange ganger kan dog begrepene bli sett på som likeverdige.

Eksempler på språkbruk rediger

I vanlig språkbruk finner vi:

  • Bokollektiv (om husleiespleis – eventuelt tillagt fordeling av andre funksjoner)
  • Kollektivbruk (mest kjent fra landbruk i tidligere Sovjetunionen)
  • Bilkollektiv (felleseid bilpark med bruk etter behov)
  • Kollektivtrafikk, transport av en mengde passasjerer som skal i samme retning.