Kognitivisme

Kognitivisme er en teoretisk tilnærming for å forstå sinnet.

Kognitivisme i bildeteoriRediger

Kognitivisme er en oppfatning av at man forstår bilder på grunnlag av våre medfødte synsevner i motsetning til semiologien som tror bilder er bygget opp av kulturelt betingede tegn.

Kognitivisme i psykologiRediger

Kognitivismen argumenterer for at mentale funksjoner kan bli forstått ved hjelp av kvantitative, positivistiske og vitenskapelige metoder, og at slike funksjoner kan bli beskrevet med databehandlingsmodeller.