Kofilnagle

Belaying Pin (PSF).jpg

En Kofilnagle er en dreiet trepinne som ble brukt på eldre seilfartøyer for fastgjøring av tau.

Pinnen er ca 30 cm lang og 25 mm i diameter. I den ene enden er den utformet med et håndtak med en enkel krave under. På innsiden av rekka løp det en solid planke med hull – en naglebenk. Der det var behov for et taufeste satte en inn en kofilnagle. Under seillas kunne det være behov for å flytte festpunktet for en haling. Dette kunne enkelt gjøres ved å flytte kofilnaglen til et annet, mer egent hull i naglebenken.

Naglebenk ved rekka på «Greif». Her ser en også at det er benyttet nagler i aluminium

Tilsvarende var det naglebenk utformet som en firkantet ramme rundt foten av masten. Til denne løp alt tauverk som fulgte masten ned. Normalt hadde alle halinger ved masten sin faste plass slik at det var lett å hale rett part, selv i mørke og regn.

Kofilnaglene ble brukt både til fastgjøring av tau og til opphenging av overskuddstau slik at dette kom i god orden.