Koadjutor

Koadjutor (latin, coadjutor, medhjelper) kalles i den katolske kirke den prest, som for en tid er ansatt som en sogneprests medhjelper, eller den prelat, som — sedvanlig på livstid og med løfte om å bli etterfølger — er ansatt som en biskops medhjelper.

Tittelen har også funnet anvendelse i protestantiske kirkesamfunn.