Knivsmed

håndverk

Knivsmed er en smed som lager kniver. Yrket og faget har tradisjoner tilbake til tidlig jernalder. Kniver har siden før det vært uunnværlige til både verktøy og våpen, og den som kunne kunsten nøt stor aktelse.

Oppdagelsen av hvordan en kunne bedre (herde) eggen, og senere innlegging av eggstål gjorde at ikke alle klarte å levere samme kvalitet. Enkelte knivsmier ble etterhvert til industristeder med storproduksjon. I Norge er Geilo kjent, mens svenske Mora er svært utbredt. Også Finland har hatt ry for knivkvalitet, med Fiskars som overlevende varemerke.

I Europa forøvrig er det mest fra Spania og Tyskland (Solingen) en venter god kvalitet.

Mye av produksjonen foregår i dag maskinelt. Håndsmidde knivblad blir stort sett levert av smeder som leverer til knivmakerklubber. Medlemmene lager så skjefter og slirer.

Eksterne lenkerRediger