Knakkeplass

En knakkeplass er den arkeologiske betegnelsen på et sted der folk produserte eller bearbeidet gjenstander som for eksempel verktøy, våpen eller andre artefakter i steinalderen. Gjenstandene ble som regel laget av kvarts eller flint. Typisk for slike steder er at en finner kvarts- og/eller flintavslag – små biter som har blitt slått av råmaterialet som ble bearbeidet frem til en ferdig gjenstand.