Klimakvoteloven

Klimakvoteloven (Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser) har som formål å begrense utslippene av klimagasser gjennom et system med kvoteplikt for utslipp av klimagasser og fritt omsettelige utslippskvoter.

Klimakvoteloven
Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser
Coat of arms of Norway.svg
Typelov
VirkeområdeNorge
I kraft1. januar 2005
Nettsidelovdata.no

Å kjøpe kvoter innebærer å kjøpe en tillatelse til å slippe ut klimagasser. Én kvote tilsvarer utslipp av ett tonn karbondioksid. Fastlandsindustrien, ​olje- og gassvirksomheten og luftfarten har plikt til å betale kvoter for sine utslipp. Alle andre kan frivillig velge å kjøpe kvoter for sine utslipp.

Norge er tilsluttet EUs kvotesystem. Dette innebærer at EUs kvotehandelsdirektiv med tilhørende bestemmelser i utgangspunktet gjelder på lik linje for norske kvotepliktige bedrifter som for kvotepliktige bedrifter i EUs medlemsland.

Miljødirektoratet har det administrative hovedansvaret for å forvalte og håndheve klimakvoteloven. Loven forvaltes av Kongen, Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet.

Eksterne lenkerRediger