Klearkhos av Sparta

Klearkhos av Sparta (gresk: Κλέαρχος; født omkring 450 f. Kr. i Sparta, død 401 f. Kr. i Babylon) var en spartansk feltherre.

Klearkhos utmerket seg under den peloponnesiske krig og ble i 404 f. Kr. sendt for å hjelpe det av trakerne angrepne Byzantion. Klearkhos overtok snart selv makten og innførte et voldsomt skrekkvelde. Han ble da fordrevet, og gikk over til Kyros den yngre, i hvis felttog mot Artaxerxes II han deltok i på et lysende vis med en gresk leiesoldathær. Kort etter slaget ved Kunaxa ble han sammen med sine underbefalhavere myrdet av perserne.

KilderRediger