Et klaviatur er en eller flere rekker med tangenter eller taster på et musikkinstrument. Et klaviatur blir spilt med hendene (manual) eller føttene (pedal). Det første instrumentet med klaviatur var vannorgelet, som var et viktig instrument i Antikkens Roma.

Tangentene og deres tonenavn

Alle tangentklaviaturer følger samme system uansett om det er et trekkspill, orgel eller piano. Innenfor en oktav finner man sju hvite og fem svarte tangenter. Intervallet fra en tangent til neste eller forrige utgjør et halvt tonetrinn.

Tasteklaviaturer blir i dag bare brukt på trekkspill, her finnes det flere systemer. Tidligere ble det brukt forskjellige folkeinstrumenter med tasteklaviatur, som for eksempel nøkkelharpe.

Alle tangentene fra en tone til neste tone i oktaven høyere utgjør til sammen alle trinn i en temperert skala.

I notasjon er logikken følgende: '♯' er en halv tone opp, '♭' en halv tone ned. F♯ vil da bli tangenten til høyre for F, altså den første av de tre svarte tangentene. Dette sammenfaller med G♭.

Xylofonen har ikke tangenter, men avlange, klingende trestaver som er plassert i samme mønster som tangenter. Andre slaginstrumenter som vibrafon (metallstaver) eller marimba (trestaver) har lignende utforming.

Klaviaturet blir ofte brukt i pedagogiske sammenhenger, da det er lett å få oversikt med tangentes fargekoder og sammensetning.