Klaver

gruppe av musikkinstrumenter

Et klaver er et musikkinstrument med strenger og tangenter.

Et konsertflygel bygget på 1920-tallet

Det finnes tre klaverarter:

  1. der strengene blir kneppet (ikke anslått) av en fjær- lær- eller metalltunge på en liknende måte som med et plekter, som for eksempel cembalo, spinett eller virginal
  2. der strengene blir anslått av metalltunger, som for eksempel klavikord
  3. der strenger anslås med filtovertrukne hammere, for eksempel piano eller flygel.

Kilder rediger