Et flygel er et klaver der strengene ligger horisontalt. Strengene har ulik lengde avhengig av tone (derav den rundede formen på instrumentet), og er generelt lengre enn på et vanlig piano. I dag er det vanlig at de dypeste basstrengene ligger diagonalt over eller under resten. I de største flyglene er strengene opptil fire meter lange.

Flygel
Vertikalt snitt av et flygel