Klatring på naturlige sikringer

Klatring på naturlige sikringer eller tradisjonell klatring (også «tradklatring») er en form for friklatring der man ikke benytter ferdigplasserte bolter eller andre menneskeskapte inngrep til å feste sikringene i. Vanligvis bruker man kiler og kamkiler av ulik utforming og størrelse som settes inn i sprekker i fjellet og som kan fjernes etter bruk, men man kan også bruke trær, store steiner eller utspring i fjellet til å legge sikringsslynger rundt. Dersom en kile setter seg fast brukes en nøttepirker for å få den løs. Også tradisjonelle fjellbolter som slås inn i sprekker i fjellet med en hammer har vært benyttet, men dette er ikke lenger vanlig både fordi sikringsutstyret har blitt bedre og gjort fjellboltene overflødige og tungvinte, og fordi bruken av slike bolter setter varige spor i fjellet.

Klatreren bruker kamkiler for å sikre seg. Klatreruten er Coyne Crack med gradering 5.11+. Den er på klatrefeltet Supercrack Buttress/Indian Creek ved Moab i USA.

Klatring på naturlige sikringer er en metode som benyttes der de naturlige formasjonene ligger til rette for sikker – eller relativt sikker – klatring uten irreversible inngrep i naturen i form av borebolter. Dette er både et sportslig og etisk spørsmål som har litt ulik praksis i ulike land. I Norge er det ikke alminnelig praksis å sette bolter der det er mulig å sikre med tradisjonelle sikringsmidler.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata