Klassisk nahuatl

Klassisk nahuatl (også kjent som aztekisk, eller bare nahuatl) er et begrep som brukes for å beskrive varianten av språket nahuatl som ble snakka av blant annet aztekerne i Mexicodalen – og i det sentrale Mexico som et lingua franca – på 1500-tallet da Mexico ble erobra av Spania. I de påfølgende århundrene ble det fortrengt av spansk.

Klassisk nahuatl
RegionDet aztekiske riket i Mexico
UtdøddUtvikla til nye varianter fra og med 1500-tallet
Lingvistisk
klassifikasjon
Uto-aztekisk
Aztekisk
Nahuatl
Sentral nahuatl
Klassisk nahuatl
Språkkoder
ISO 639-2nah
ISO 639-3nci

At de alle de moderne nahuatldialektene som er i bruk i dag har utvikla seg fra klassisk nahuatl er ikke riktig. Områdene som snakker nahuatl i dag har sin egen historie, og flere av dem var aldri en del av det aztekiske riket. Det er imidlertid enkelte av de moderne variantene som stammer direkte fra klassisk nahuatl.

Selv om klassisk nahuatl regnes som et utdødd språk, har det overlevd gjennom et stort antall skriftlige kilder som ble transkribert av nahuaene og spanjolene med det latinske alfabetet.