Klassisk ledighet

Klassisk ledighet oppstår når en bedrift har for høye kostnader til å kunne fortsette driften på den samme måten. Da må bedriften kutte ned på kostnadene, ofte ved å avskjedige ansatte, for ikke å tape penger.