Klasseforstander

Klasseforstander er betegnelsen på den læreren som har hovedansvaret for en klasse på en barneskole, ungdomsskole eller videregående skole (gymnasium). Det er ikke tale om noen stillingstittel, men om en funksjon. En klasseforstander kan i Norge være adjunkt, lektor eller ha en annen tittel, avhengig av utdannelse og arbeidssted.

Klasseforstanderen vil selv stå for en betydelig del av undervisningen av klassen, spesielt på lavere nivå. Hvor mye klasseforstanderen selv underviser klassen varierer også mellom skolesystemer.

I flere offentlige skoler i Norge har klasseforstandere i 2007 blitt erstattet av kontaktlærere, i forbindelse med oppløsningen av klassene.