Klakegg

bosetning i Sunnfjord kommune

Klakegg er ei jordbruksbygd i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Den ligger rundt 5 kilometer nordøst for tettstedet Skei.

Europavei 39 går gjennom bygda og fortsetter nordover gjennom Votedalen til Byrkjelo. Fv453 går fra Klakegg og østover gjennom Stardalen.[1] Klakegg danner et lokalt vannskille mellom Stardalselva/Votedalselva på østsiden og Storelva/Paulselva på vestsiden. På Klakegg møtes fire dalfører: Hoveddalføret mot Skei, Stardalen, Votedalen og dalføret mot Førde ved Breimsvatnet. Landskapet ved Klakegg skyldes trolig at isbreen som i istiden strømmet ut Stardalen mistet erosjonskraften og dermed etterlot seg en terskel med relativt bratt side mot øst (Stardalen) og slakk side mot Førde. Stardalselven er meanderende og buktet seg og tok stadig nye løp på den slakke dalbunnen. Etter at elven ble regulert fra 1930 av ble det lettere å dyrke de stor flatene ved Klakegg og oppover Stardalen.[2][3]

Referanser

rediger
  1. ^ Befring, Olav J. (1995). "Regulering av Stardalselva". Jølster: Stardalen-prosjektet. 
  2. ^ NVE Atlas oppslag 26. januar 2020.
  3. ^ Helgheim, Jarle (2000). Jølster: bygda og breen. Oslo: Samlaget. ISBN 8252157343. 


Autoritetsdata