Klüwer er en norsk militærslekt. I 1670 kom Johan Wilhelm Klüwer som offiser fra Kurland til Trøndelag.

Er kjent medlem av familien er antikvaren Lorentz Diderik Klüwer (17901825).

SlektsvåpenRediger

Klüwers slektsvåpen er i gull skjold en sort bjørnelabb. Hjelmtegnet er en globe og på den en søyle med tre strusefjær på toppen og dette mellom fire henholdsvis tre splittflagg.

Sagnet sier at en bjørn angrep kongen av Polen, slektens stamfar hogg snarrådig bjørnelabben av og han fikk derfor sitt våpen av kongen selv.

Den opprinnelige tyske stavemåten var Clüver, som på norsk har blitt både Klüwer og Klüver. Slekten er opprinnelig tysk, men spredt i dag til en rekke land.

LitteraturRediger

  • I 1958 utkom boken Clüverii Chronica redigert av Herman Christof Kluever. Den finnes i nytrykk fra www.higginsonbooks.com Boken inneholder detaljerte opplysninger om den norske gren samt de øvrige. Ifølge Kluever kommer navnet opprinnelig fra Clawen, en tysk klan i området rundt Bremen.
  • Hans Cappelen: «Norske slektsvåpen», (2. opplag) Oslo 1976
  • Herman Leopoldus Løvenskiold: «Heraldisk nøkkel», Oslo 1978
  • H. Nissen og M. Aase: «Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim» (Trondheim 1990) side 84 med avbildning av segl fra 1798.