Kløvstien

Kløvstien er en gammel ferdselsveg mellom Romsdal og Sunnmøre. Stien følger i hovedtrekk traseen til Trollstigvegen.

Før bilveien Trollstigvegen åpnet i 1936 var Kløvstien en viktig ferdselsveg mellom Romsdal og Sunnmøre. I mange hundre år var handelsmarkedet RomsdalsmartnanDevold svært viktig for handel og samkvem i dette området. Tilgangen over fjellet mellom Romsdal og Sunnmøre som Kløvstien ga var viktig for bøndene som handlet med hester og kyr på markedet.