Kjemisk miljøintoleranse

diagnose som ikke er vitenskapelig anerkjent

Kjemisk miljøintoleranse (MCS), multippel kjemisk sensitivitet (forkortet MCS fra engelsk multiple chemical sensitivity) er en ikke anerkjent diagnose som benyttes om personer som opplever seg sterkt overfølsomme mot ulike kjemikalier som finnes i parfyme, sigarettrøyk og løsemidler. Det er imidlertid ikke mulig å påvise overfølsomheten gjennom blindede studier.[1] Diagnosen kan sammenlignes med el-overfølsomhet der man også ser at pasienter med somatiske symptomer setter dette i sammenheng med en ytre påvirkning, men hvor vitenskapelige tester utelukker sammenheng.

ReferanserRediger

  1. ^ «Double-blind placebo-controlled provocation study in patients with subjective Multiple Chemical Sensitivity (MCS) and matched control subjects». Clin Toxicol (Phila). 46 (5): 443–9. 2008. PMID 18568800. doi:10.1080/15563650701742438.