Kjelsås vel

velforening

Kjelsås vel er en velforening på Kjelsås i Oslo kommune. Foreningen ble dannet i 1910.

Beliggenhet rediger

Fra Lachmanns vei (Gulldalen ned trappen) til Myrerskogveien, Kurveien, Myrerfeltet (Trygdeboligen tilhører Øvre Grefsen Vel), Hareveien, Arilds vei, (Arildsvingen tilhører Øvre Grefsen Vel, linjen over til Kjelsåsveien 99b tilhører Øvre Grefsen Vel). Grensen følger deretter gangveien over til Grefsenveien til Myrerbekken, Myrerbekken over Kapellveien, deretter sørover parallelt med Kapellveien til Neptunveien. Videre Neptunveien til Akerselva. Følger elven til Kjelsåsveien, Kjelsåsveien opp til Brekkekrysset. Tilbake langs Markagrensen, Oset, Lachmanns vei og Rundhaugveien.

Formål rediger

Kjelsås vel er partipolitisk nøytral forening som skal arbeide for:

  • å fremme beboernes interesse i distriktet
  • å tilpasse andre brukerinteresser i distriktet til beboernes beste
  • samhold, samarbeide og planlegge med distriktenes foreninger, slik at størst mulig trivsel kan oppnås for den enkelte beboer

Styre rediger

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Styret velges av årsmøte. Valget gjelder for 2 år.

Eksterne lenker rediger