Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge.

KLF ble stiftet i 1910. Våren 2007 slo Kjøttbransjens Landsforbund og Fjørfebransjens Landsforening seg sammen til en organisasjon – KLF.

Organisasjonen har 159 medlemsbedrifter fordelt på 182 anlegg. Bedriftene er spredt over hele landet i rundt 100 kommuner og har om lag 4 400 årsverk med en omsetning på til sammen 15,5 milliarder kroner (2008) Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri og kjøttforretninger. Størrelsen på bedriftene varierer fra små bedrifter med 2–3 ansatte til store slakteri- og kjøttforedlingsbedriftene med flere hundre ansatte.

KLFs medlemsbedrifter har ca. 55 prosent markedsandel i sluttmarkedet for rødt kjøtt, og ca. 36 prosent markedsandel i fjørfekjøttmarkedet. For egg er andelen på ca. 20 prosent (Sluttmarked = dagligvarehandel og storhusholdning).

Innenfor rødt kjøtt står KLFs medlemmer for ca. 28 prosent av den totale slaktemengden i Norge, mens andelen for slakt av fjørfe er på ca. 26 prosent.

KLFs medlemsbedrifter er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennom NHO Mat og Bio.

Om lag 5 .000 norske bønder leverer slakt fast til KLFs medlemsbedrifter, og i tillegg leverer ca. 10 000 bønder delvis sine slakt til medlemsbedriftene.

Eksterne lenkerRediger