Kjøreseddel

En kjøreseddel er en bekreftelse på at en sjåfør oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Denne bestemmelsen gjelder sjåfører som, mot vederlag, fører drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede. En kjøreseddel kommer i tillegg til førerkort. Bestemmelsen om kjøreseddel finnes i yrkestransportlovens kapittel 7A.

Manipulert versjon av en kjøreseddel

SøknadRediger

Søknad om kjøreseddel sendes politiet i sjåførens lokale politidistrikt og må vedlegges legeattest ikke eldre enn 3 måneder. I enkelte politidistrikter er det krav om kjentmannsprøve for å bli godkjent som fører av drosje. I tillegg må politiet kunne innvilge sjåføren vandelsattest.

VilkårRediger

En kjøreseddel krever at søkeren er over 20 år og har en slik vandel at politiet mener søkeren ikke er uskikket som fører. En kjøreseddel er som standard gyldig i 10 år av gangen; for personer over 60 blir kjøreseddelen utstedt for 5 år av gangen, men ikke til personer over 75 år. Aldersgrensen ble utvidet fra 70 til 75 år fra 1. juli 2009. Dersom spesielle helseforhold tilsier det, kan kjøreseddelen utstedes for kortere perioder.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

  • odin.dep.no – Samferdseldsdepartementet, om kjøreseddel
  • lovdata.no – Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven)