Kjentmannsprøve

Bestått kjentmannsprøve er et tegn på at en sjåfør har en viss basiskunnskap (lokalkunnskap) om hvor adresser og/eller steder befinner seg, i et begrenset geografisk område (løyvedistrikt). Hensikten er å sikre at kunden blir fraktet korteste (rimeligste) vei, slik at prisen på oppdraget blir så minimal som mulig.

Kjentmannsprøve kan være påkrevd i flere sammenhenger, spesielt innen transportnæringen. For å kunne føre en drosje i et bestemt løyveområde kan kjentmannsprøve være påkrevd, men ikke alltid. Krav om kjentmannsprøve bestemmes i slike tilfeller av drosjesentralen i det aktuelle løyvedistriktet eller av det lokale politiet. Dersom det er drosjesentralen som krever kjentmannsprøve, kan det være at drosjer tilsluttet en annen sentral i det samme løyveområdet operer uten krav til kjentmannsprøve. Dersom det er politiet som krever kjentmannsprøve må alle sjåfører som opererer drosjer ha bestått kjentmannsprøve i det aktuelle løyvedistriktet. I drosjenæringen påføres bestått kjentmannsprøve den enkelte sjåførs kjøreseddel.

Krav til kjentmannsprøve i Oslo og Akershus-delen av Viken er opphevet i forbindelse med de nye bestemmelsene i yrkestransportloven som trådte i kraft 1. juli 2020.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Riaz, Wasim (24. oktober 2019). «Slutt på krav om kjentmannsprøve for å kjøre taxi i Oslo og Akershus». Aftenposten. Besøkt 6. januar 2020. 

Se ogsåRediger