Kjønnsdelt arbeidsliv

Kjønnsdelt arbeidsliv viser til et arbeidsmarked og et samfunn hvor kvinner og menn gjennomgående arbeider i ulike sektorer, yrker og stillinger.

Til tross for at de skandinaviske land regnes likestilte og skårer svært høyt på FNs likestillingsindeks, er arbeidsmarkedet svært kjønnsdelt. I Norge har dette blitt omtalt som «det norske likestillingsparadokset».[1] I skandinaviske land er kvinner i flertall i offentlig sektor, omsorgs‐ og undervisningsyrker, mens menn i større grad arbeider i privat sektor og har tekniske yrker. Menn befinner seg også i større grad i lederstillinger i Norge.[2]

Kjønnsdelt arbeidsliv i NorgeRediger

I 2013 utarbeidet Institutt for samfunnsforskning en rapport på oppdrag fra NHO og LO som viste følgende:[3]

  • Offentlig sektor blir mer kvinnedominert. I 1991 var 6 av 10 arbeidstakere i offentlig sektor kvinner. I 2009 var tallet økt til 7 av 10.
  • I samme periode gikk kvinneandelen i privat sektor ned, fra 38 prosent til 36,3 prosent.
  • Flere av kvinnene som velger privat sektor etter endte studier bytter til offentlig sektor når de får barn.
  • Av menn og kvinner med samme utdanning begynner menn oftere i privat sektor og blir oftere ledere enn kvinner.

Partene i arbeidslivet har ofte uttrykt bekymring for den sterke kjønnsdelingen i arbeidslivet, blant annet fordi man regner med at denne står i veien for god rekruttering til viktige yrker i samfunnet.[4]

Samtidig viser tall fra NHOs medlemsstatistikk at det blir stadig flere kvinnelige ledere i norsk næringsliv.[5] Særlig blant finansdirektørene, forskningsdirektørene og HR-direktørene er det et kraftig hopp i kvinneandelen. Fra 2005 til 2012 så man følgende utvikling i kvinneandelen blant ledere i NHO-bedrifter:

  • Andelen kvinner blant finans-, økonomi- og administrasjonsdirektørene er økt fra 34,3 % til 43,5 %
  • Andelen kvinner blant personaldirektørene er økt fra 40,5 % til 59,1 %
  • Andelen kvinner blant forskningsdirektører er økt fra 20,3 % til 35,2 %
  • Totalt er andelen kvinnelige mellomledere økt fra 19-23% og toppledere fra 15-19%

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger