Kjøleviksteinen

Kjøleviksteinen er en runestein fra gården Kjølevik i Strand kommune i Ryfylke, Rogaland.

I 1878 fant den unge læreren på Idse, Torgils Didriksen Hillesland, runesteinen i Kjølevik. På bakgrunn av funnet skrev han et brev til antikvar Nicolay Nicolaysen med opplysning om at det fantes en runestein i området. Agronom Anda tok æren for funnet i 1882. Runesteinen lå da som overligger i inngangen til en potetkjeller på gården, men han fikk vite at steinen opprinnelig hadde stått på en gravrøys sammen med en annen stein. Om det også hadde vært innskrift på denne steinen er uklart, og det har ikke vært mulig å finne den igjen.

Steinen ble kjøpt inn av Universitetets Oldsaksamling, og sommeren 1883 ble den sendt til Kristiania. Her sto den i mange år i foajeen i Historisk museum, men i 1999 ble den flyttet til foajeen i det nye Universitetsbiblioteket i Georg Sverdrups husBlindern. I 1982 ble en kopi av steinen satt opp ved Vatland grendehus ved Kjølevik.

Innskriften er en av de få med eldre runer, språket er urnordisk, og daterer innskriften til folkevandringstid, ca 400-450:

hadulaikaR ek hagustaldaR hlaiwido magu minino

På moderne norsk blir det: Hadulaik. Jeg Hagustald haugla sønnen min. Man går ut fra at Hadulaik er navnet på sønnen, men det har også vært antydet at han kan være runeristeren.