Kjøbenhavns Handelsbank

Kjøbenhavns Handelsbank eller bare Handelsbanken er en tidligere dansk bank som ble stiftet i 1873 av grosserer David Baruch Adler. Adler var tidligere medstifter av Privatbanken, som han forlot i 1866.

I 1873 åpnet aksjeselskapet Kjøbenhavns Handelsbank i leide lokaler, og i 1889 flyttet de hovedsetet til Erichsens Palæ på Kongens Nytorv i København.

I 1990 fusjonerte Handelsbanken, Den Danske Bank og Provinsbanken under navnet Den Danske Bank. Handelsbankens logo var i bruk i den fusjonerte banken fram til år 2000.

Varemerket «Handelsbanken» brukes i dag av Svenska Handelsbanken, som bl.a. via oppkjøpet av Midtbank i Herning har en rekke filialer med Handelsbank-navnet i Midtjylland.