Kharasavejskojefeltet

Kharasavejskojefeltet er et stort russisk gassfelt som ligger i Karahavet rett utenfor kysten til Jamalhalvøya. Det russiske energiselskapet Gazprom har planer om å bygge et landanlegg på Jamalhalvøya der gassen skal føres i land og kjøles ned til LNG (Liquiefied Natural Gas).

Årsproduksjonen på Kharasavejskojefeltet er beregnet til 38 milliarder kubikkmeter gass. Det er mer enn seks ganger årsproduksjonen på Snøhvitfeltet.