artikkelen inngår i
«serien om tamhunden»
Andre artikler om hunder
Generelle artikler
Artikler om brukshundtyper
Artikler om hundegrupper
Artikler om hunderaser
Artikler om hundesport
Artikler om hundeforeninger
Artikler om hundeskoler
Lister over hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste

En kennelklubb er i realiteten et stambokregister (også kalt hunderegister) der såkalte raserene hunder registreres, med hensyn til avl og opphav, utstillinger og konkurranser. En kennelkubbs fremste oppgave er således å sikre en rase for ettertiden. Man skiller mellom internasjonale, nasjonale og lokale kennelklubber.

Kennelklubbtyper

rediger

Internasjonalt samarbeid

rediger

Fédération Cynologique Internationale (FCI) organiserer cirka 80 nasjonale kennelklubber rundt om i hele verden. FCI er imidlertid ikke i seg selv et stambokregister, men snarere et organ der nasjonale stambokregistre blir enige om felles retningslinjer eller et slags minste felles multiplum. Et annet eksempel på slike organisasjoner er Nordisk Kennelunion (NKU), som organiserer de nasjonale kennelklubbene i Norden.

De nasjonale kennelklubbenes regler og retningslinjer kan allikevel variere, for eksempel med hensyn til hvilke hunderaser de anerkjenner. Internasjonalt anerkjente raser skal imidlertid ha samme rasestandard i alle land tilsluttet FCI.

Nasjonale kennelklubber

rediger

Det finnes nasjonale kennelklubber i nesten alle land, men ikke alle er tilsluttet en internasjonal organisasjon som FCI. I Norge er Norsk Kennel Klub (NKK) et eksempel på et nasjonalt stambokregister, som organiserer en rekke raseklubber og spesialklubber på nasjonalt nivå. NKK er som sådan tilsluttet FCI og etterlever FCIs felles regler og retningslinjer for hundeavl, hundeutstillinger og konkurranser. Alle de nasjonale kennelklubbene i Norden er tilsluttet både FCI og NKU.

Både The Kennel Club (KC) i Storbritannia og American Kennel Club (AKC) i USA er eksempler på store nasjonale kennelklubber som ikke er tilsluttet et overordnet organ. De har sine egne regler og retningslinjer, men organiserer raseklubber og spesialklubber på lik linje med andre nasjonale kennelklubber. KC fungerer som sådan som en overnasjonal kennelklubb for hele Storbritannia, mens AKC fungerer på samme måte for de føderale kennelklubbene i USA.

Lokale kennelklubber

rediger

Lokale kennelklubber kan være lokale hunderegistere eller avdelinger i en nasjonal kennelklubb. NKK har i så måte lokale avdelinger over hele Norge. I USA har hver stat gjerne sin egen nasjonale kennelklubb, som er tilsluttet AKC.