Kejsergade

Kejsergade er en liten gate i Københavns Indre By. Gaten forbinder Skindergade med Grådbrødretorv.

Kejsergade
Kejsergade 01.JPG
Basisdata


Kejsergade
55°40′48″N 12°34′31″Ø

Kejsergade sett mot Skindergade. Til høyre i bakgrunnen skimtes Cafe G

Navnet kjennes fra 1830-årene, men gaten stammer fra 1660-tallet, etter nedrivingen av Corfitz Ulfeldts gård.[1] Selve navnet er blitt satt i forbindelse med lederen av fattigoppsynet (stodderkongen) eller med en eiendom med navnet Kejsergården. I 1757 gikk gaten under navnet Twer Stræde.

Omkring 1900 var tanken med Kejsergade å skape direkte forbindelse fra Skindergade til Amagertorv gjennom Grådbrødretorvs ulike numre. Bortsett fra den lille gatestumpen Kejsergade, ble planen dog aldri gjennomført.[2]

På hjørnet av Kejsergade 1 / Skindergade 19 ble det i årene 1828–29 oppført et hjørnehus med syv fag mot Kejsergade og seks mot Skindergade. I denne gården bodde både komponisten Niels W. Gade og offiseren Christian de Meza.[3] I området ligger i dag flere caféer.

KejsergadesakenRediger

I 1969 ble det avslørt at Forsvarets Efterretningstjeneste hadde en avlytningssentral i Kejsergade. Den befant seg i kjelleren til en av Københavns Universitets eiendommer, hvor Asiatisk Institut holdt til,[4] og ble formentlig brukt til avlytning av utenlandske ambassadørers telekommunikasjon. Studentene ved Asiatisk Institut hadde undret seg over den store trafikken inn og ut av kjelleren, og planla en protestaksjon. Dagbladet Information kom dem i forkjøpet med en dag således at sentralen ble avslørt den 22. oktober 1969.[5] Under pressens fulle oppmerksomhet ble lokalene rømt, og hele affæren medførte sterk kritikk av fremfor alt Universitetet og Forsvarets Efterretningstjeneste, men også statsministeren og forsvarsministeren fikk kritikk.[6]

ReferanserRediger