Kategori (matematikk)

I matematikken kan egenskaper til mange matematiske systemer uttrykkes ved hjelp av diagrammer bestående av piler. Ved å innføre kategorier kan man formalisere denne ideen.

DefinisjonRediger

En kategori   består av en klasse objekter og for hvert par   av objekter en mengde   av morfier fra   til   og for hvert trippel   av objekter en sammensettingsfunksjon   slik at følgende aksiomer holder

  • Assosiativitet av sammensetningen: Hvis  ,   og  , så er  .
  • Enhet: For hvert objekt   finnes en identitetsmorfi  , og   og  .

EksemplerRediger