Åpne hovedmenyen

Et syndikat er en sammenslutning av selskaper eller mennesker med et felles formål. Det opprinnelige franske ordet er mest brukt for fagforening, men i dag brukes det også om truster, karteller, publiseringssyndikater og andre selskapssammenslutninger så vel som kriminelle syndikater. Det er også assosiert med anarkistisk teori, som alternativ til stat (jamfør anarko-syndikalisme).

Ordet syndikat kommer fra det franske ordet syndicat som betyr administrator, fra det latinske ordet syndicus som i sin tur kommer fra det greske ordet syndikos som betyr «ombudsmann», «representant» eller «sakfører».

Se ogsåRediger

  • Syndikering, blant annet publiseringsavtaler som gjør et materiale tilgjengelig i flere medier samtidig
  • Syndikalisme, revolusjonær del av arbeiderbevegelsen som ivrer for direkte makt og aksjoner utenom det parlamentaristiske systemet
  • Kontrakt, juridisk bindende avtale mellom to parter om premissene for handel
  • Allianse, avtale mellom to eller flere parter for å arbeide i fellesskap