Karptjärn

Karptjärn er et lite vann (ca 100 meter langt og 50 m bredt) i området Tyresö Strand i den østre delen av Tyresö kommune i landskapet Södermanland, Sverige. Karptjärn dreneres mot Kalvfjärden.

Innsjøens gjennomgang av vann er liten, og største målte dybde er 1,8 meter. Innsjøen er sterkt påvirket av avløp fra eiendommer i nærheten av innsjøen. Verdiene av nitrogen i vannet er ekstremt høye, mens verdiene av fosfor er middels til høye. I innsjøen lever det igler, både blod- og hesteigler, som antas å være satt ut den tiden da apotekene i Stockholm satte ut og høstet inn igler som ble gitt for ulike formål. I tjernet finnes det en art av kransalger. Karptjärn huser store mengder rumpetroll om våren.

Koordinater: 59°14,80′N 18°17,12′Ø