Karl Staaffs andre regjering

Karl Staaffs andre regjering regjerte i Sverige fra 7. november 1911 til 17. februar 1914.

Fra venstre: Ehrensvärd, Schotte, Staaff, Bergström, Petersson, Petrén, Berg, Adelswärd, Larsson, Sandström, Stenström.
EMBETE NAVN PERIODE
Statsminister Karl Staaff 1911–1914
Utenriksminister Albert Ehrensvärd d.y. 1911–1914
Krigsminister David Bergström 1911–1914
Sjöminister Jacob Larsson 1911–1914
Justisminister Gustaf Sandström 1911–1914
Finansminister Theodor Adelswärd 1911–1914
Civilminister Axel Schotte 1911–1914
Jordbruksminister Alfred Petersson 1911–1914
Ecklesiastikminister Fridtjuv Berg 1911–1914
Konsultativ statsråd Bror Petrén 1911–1914
Konsultativ statsråd Karl Stenström 1911–1914


Eksterne lenker rediger

Forgjenger:
 Regjeringen Lindman I 
Sveriges regjering
Etterfølger:
 Regjeringen Hammarskjöld