Karl IIIs orden (spansk: Orden de Carlos III) er en spansk orden. Den ble innstiftet 19. september 1771 av kong Karl III og bærer hans navn.[1] Under den franske okkupasjonen opphevde Joseph Bonaparte i 1809 Karl IIIs orden. Den ble gjeninnført i 1814. Den ble opphevet under Spanias 1. republikk i 1873, for så å bli gjeninnført i 1875. I 1931 ble ordenen på nytt opphevet av den republikanske regjeringen, men den ble gjeninnført i 1942 under Francisco Franco.[2]

Ordenskjede for Karl IIIs orden
Ordenstegn for kommandør

Ordenen tildeles for sivile og militære fortjenester. Karl IIIs orden kan tildeles spanske, såvel som utenlandske, borgere. Spanias konge er ordenens stormester. Ordenen administreres fra statsministerens kontor. Karl IIIs orden er den høyeste sivile utmerkelse i Spania.[2]

Inndeling rediger

Karl IIIs orden er inndelt i fem grader:[3]

 • Kjede (Collar), også kalt storkors med kjede eller storkorskjede
 • Storkors (Gran Cruz)
 • Kommandør av nummer (Encomienda de número)
 • Kommandør (Encomienda)
 • Ridder (Cruz)
Båndstriper
 
Kjede
 
Storkors
 
Kommandør av nummer
 
Kommandør
 
Kors

Insignier rediger

 
Ordensstjerne med diamanter
 
Ordenstegn for Karl IIIs orden.

Ordenstegnet for Karl IIIs orden er et malteserkors i gull med blå emalje og med brede hvite kanter. I hver av korsvinklene er det satt inn en heraldisk lilje. Liljen er heraldisk merke for Huset Bourbon. I midtmedaljongen finnes en avbildning av ordenens skytshelgen jomfru Maria stående på en sky. Framstillingen skal symbolisere den ubesmittede unnfangelse.[4] Baksiden har Karl III monogram sammen med ordenens motto: «Virtuti et Merito». Korset er opphengt i ordensbåndet i et ledd bestående av en laurbærkrans.

Ordensstjernen er i sølv og har også form av et malteserkors. Den har medaljongen med jomfru Maria i midten.

Ordenskjedet har ledd bestående av borg, Castillas våpenmerke, løve, Leóns våpenmerke, og trofeer.

Ordensbåndet er lyst blått med en bred hvit stripe i midten for de lavere grader, lyst blått med smale hvite striper langs kantene for den høyeste graden kjede.

Tildeling rediger

Det er begrensninger på antallet medlemmer som kan utnevnes til hver av de tre øverste gradene:[3] Maksimalt 25 personer kan tildeles kjede. Storkors kan tildeles 100 personer. Det kan utnevnes 200 til kommandør av nummer. Antallet kommandører og riddere er ubegrenset. Begrensningene gjelder ikke utnevnelser innen kongehuset og heller ikke utlendinger.[3]

Kjedet tildeles først og fremst utenlandske statsoverhoder og medlemmer av Spanias kongelige familie. Storkors er også blitt tildelt utenlandske regjerende monarkers ektefeller og til den nærmeste i arverekkefølgen. Storkors tildeles spanske borgere såfremt disse har gjort tjeneste som regjeringsmedlem, som formann for et av de to kamrene i Spanias parlament, i konstitusjonsdomstolen eller de øverste domstoler.[3] Etter tre år som innehaver av storkors kan disse også tildeles kjede.[3] Innehavere av storkors av andre spanske ordener kan minimum tre år etter utnevnelse til denne også tildeles storkors av Karl IIIs orden. Øvrige spanske borgere utnevnes til ordenens laveste grad og kan forfremmes oppover i gradene, for hvert steg etter minimum tre år.[3]

Ved en reform av statuttene i 1983 kan kvinner utnevnes til Karl IIIs orden.[5] Dette hadde tidligere bare skjedd i unntakstilfeller. Endringene i 1983 omfattet opprinnelig tre av ordenens grader, men dette ble i 2000 endret slik at kvinner kan utnevnes til ordenens alle fem grader.[2]

Tildeling skjer i våre dager etter innstilling fra regjeringen.

Referanser rediger

 1. ^ Alfonso de Ceballos-Escalera Y Gila og Guy Stair Sainty: «Royal and Distinguished Order of Charles III» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, første bind, Buckingham: Burke's Peerage, 2006, s. 472.
 2. ^ a b c Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila og Fernando García-Mercadal y García-Loygorri: Las Órdenes y Condecoraciones civiles del Reino de España, Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2003, s. 114.
 3. ^ a b c d e f Alfonso de Ceballos-Escalera Y Gila og Guy Stair Sainty: «Royal and Distinguished Order of Charles III» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, første bind, Buckingham: Burke's Peerage, 2006, s. 481.
 4. ^ Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 174.
 5. ^ Alfonso de Ceballos-Escalera Y Gila og Guy Stair Sainty: «Royal and Distinguished Order of Charles III» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, første bind, Buckingham: Burke's Peerage, 2006, s. 480.

Kilder rediger

 • Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila og Fernando García-Mercadal y García-Loygorri: Las Órdenes y Condecoraciones civiles del Reino de España, Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2003, s. 107–117.
 • Alfonso de Ceballos-Escalera Y Gila og Guy Stair Sainty: «Royal and Distinguished Order of Charles III» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, første bind, Buckingham: Burke's Peerage, 2006, s. 472–482.
 • Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 172–174.