Kargilkrigen eller Kargilkonflikten var en væpnet strid mellom India og Pakistan som fant sted mellom 3. mai og 26. juli 1999 i Kargildistriktet i Kashmir. Krigen brøt ut etter at soldater fra den pakistanske hæren og kashmirske geriljastyrker gikk over de facto-grensen «Line of Control» og tok opp stillinger i det indisk-styrte Kashmir. Under og etter krigen la pakistanske myndigheter all krigsskyld på geriljasoldatene som ønsket et fritt Kashmir, uavhengig av India og Pakistan. På en annen side viste dokumenter etterlatt av de døde og de senere uttalelsene til Pakistans statsminister og forsvarssjef at Pakistans paramilitær var deltagende i krigen. De paramilitære styrkene til Pakistan var ledet av general Ashraf Rashid. Indiske angrep på de pakistanske stillingene og internasjonalt diplomati førte til at de pakistanske styrkene trakk seg tilbake til sin side av kontrollinjen.

Kart over Kashmir med «Line of Control» mellom pakistanske og indiske områder.

Krigen er en av de nyere eksemplene på en høyfjellskrig, som medførte vanskeligheter for militær logistikk for de motstridende partene. Krigen var den første åpne konflikten mellom India og Pakistan etter at begge landene hadde utviklet atomvåpen. Det var også den andre åpne konflikten mellom to atomnasjoner i verdens historie; den første var grensekonflikten mellom Sovjetunionen og Kina i 1969.

Utfall og konsekvenser rediger

Etter sterkt diplomatisk press, først og fremst fra USA, ble inntrengerne trukket ut av Kargil, og krisen gled over. Hovedansvaret for det feilslåtte angrepet er i ettertid blitt lagt på den pakistanske hæren og daværende øverstkommanderende, general Musharraf.[1] Det har blitt antatt at krigen var nær ved å kaste India og Pakistan inn i en storkrig.[1]

Kargilkrigen førte til økt spenning og brutte diplomatiske bånd mellom de to landene, en økning i forsvarsbudsjettet i India, og ga trolig det hindunasjonalistiske partiet BJP økt oppslutning. I Pakistan førte krigen til økonomisk og politisk uro, og i oktober samme år tok hæren og general Pervez Musharraf makten gjennom et statskupp.

Det har blitt antatt at general Musharraf ville presse inderne til fredsforhandlinger, så da Pakistans statsminister besluttet å trekke pakistanske styrker ut fra Kargil-området skal forsvarssjef Musharraf angivelig ha blitt rasende.[2]

Israel sendte såkalte droner til India. Enkelte har ment at dette bidro til å styrke båndene mellom de to nasjonene.[3][4][5]

Referanser rediger