Karbontrioksid

kjemisk forbindelse

Karbontrioksid er et ustabilt oksid av karbon. Det er en fargeløs, giftig gass som ikke opptrer naturlig. Det kan blant annet fremstilles ved at man blåser ozontørris (som er frossen CO2), og det kan også oppstå i kjemiske reaksjoner mellom karbonmonoksid (CO) og molekulært oksygen (O2).

Cs, D3h, and C2v, isomerer av karbontrioksid.