Kanun eller Lekë Dukagjinis kanun (engelsk: The Code of Lekë Dukagjini) er en samling av regler, lover og skikker som albanerne i nord-Albania og Kosovo har levd etter i flere hundre år. Kanunen blir ofte tilskrevet Lekë Dukagjini som levde på 1400-tallet, selv om reglene ble til over tid. De ble først nedtegnet i begynnelse av 1900-tallet av Stjefen Gjecov. Før det ble kanunen overlevert muntlig. Her skrives det blant annet om gjestfrihet, familie, bryllup, blodhevn og forholdet far, mor og sønn. Reglene om blodhevn (gjakmarrje/gjakmarrja) har fått mest oppmerksomhet. Ifølge forskere er den etiske strukturen i kanunen basert på hedensk kultur. Kanuen har i svært liten grad blitt påvirket av den lange osmanske okkupasjonen av de albanske områdene på Balkan.

Under kommunismen i Albania ble det vedtatt lover som forbød praktisering av kanunen, spesielt blodhevn. Etter kommunismens fall har enkelte, spesielt kristne, igjen begynt å praktisere kanunen.


Kanun er ikke en del av lovverket i verken Albania eller Kosovo.