Kammerråd

Kammerråd eller kammerassessor var en betegnelse brukt i kongerikene Danmark og Norge på et medlem av kammerkollegiet, et selvstendig regjeringskollegium for rentekammeret, rikets hovedkasse. Kammerråd ble etter hvert tatt i bruk som en ærestittel av underordnet rang. Tittelen utdeles heller ikke mer i Danmark. I det svenske kammerkollegium er tittelen kammarråd fremdeles i bruk.