Kali (sanskrit:काली) er en hinduisk gudinne.

En tradisjonell framstilling av Kali

Kali dyrkes ofte i egen kraft, men like gjerne som kona til Shiva eller Shivas feminine aspekt. Hun regnes ofte for å være det vredesfulle aspektet av Parvati, en av de 3 høyeste Gudinnene i hinduistisk mytologi, eller en av de tre feminine aspekter av Trimurti, den vediske treenigheten. Hun kan være nådeløs og ta liv, ofte med rask kompromissløs transformasjon av noe negativt til noe bedre som mål. Hun kan være snill og beskytte mennesker, men da i gudinnens fredlige aspekt, under navnet Parvati. På noen bilder har Kali flere armer og har et kjede av kranier rundt halsen. Hun kan sammenlignes med en dødsengel.

Hun avbildes ofte med et bloddryppende hode i den ene hånden. Dette hodet tilhører Ravana, en svært ond demon. I en annen hånd holder hun en skål så blodet ikke drypper på jorden. Hver bloddråpe vil skape en ny Ravana og hun beskytter jorden mot dette samtidig som hun har kappet av hodet til Ravana. Dette illustrerer hennes natur, å transformere kompromissløst, men samtidig med stor kjærlighet.

Kali blir ofte avbildet stående på Shiva. Dette blir ofte misforstått, men Shiva er her det maskuline aspekt av Gud som er bortenfor skaperverket, mens Kali er det feminine aspekt som beveger seg i skaperverket. Hun må bruke det umanifesterte aspektet (Shiva) for å få fotfeste i skaperverket. Man kan gjerne si det de to symboliserer Gud i forskjellige aspekter.

Litteratur rediger

Jacobsen, Knut A., red.: Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter, 2001 (Verdens hellige skrifter), ISBN 978-82-525-4101-1.