Trimurti («tre former», sanskrit: त्रिमूर्ति – trimūrti) er et konsept i hinduismen om en guddommelig treenighet, hvor de kosmiske funksjonene skapelse, opprettholdelse og ødeleggelse blir personifisert i form av Brahma – skaperen, Vishnu – opprettholderen, eller bevareren og Shiva – ødeleggeren, eller omdanneren. De tre guddommene har også blitt kalt «den hinduistiske triade» eller «den store treenighet»

Brahma, Vishnu og Shiva sittende på lotuser med sine gemalinner, henholdsvis, Saraswati, Lakshmi og Paravati. ca 1770.
Trimurti
Trimurti
Trimurti

Det var vanlig forekommende i sakral kunst for cirka 2 000 år siden, men bhakti- og vedantabevegelser under det første årtusenet har sterkt redusert dets teologiske betydning.

I de største nåværende hinduiske retningene har Brahma ingen framtredende plass, mens enten Vishnu, Shiva eller Devi oppfattes på monoteistisk vis som Ishvara. I den fjerde store nåtidige hinduistiske retningen, advaita-vedanta, betraktes alle guddommer – spesielt Vishnu, Shiva, Devi, Surya, Ganesha og Skanda-Murugan – som likeverdige manifestasjoner av Brahman.

Blant mange vaishnavaer lever oppfatningen i modifisert form: Brahma og Shiva kan betraktes som mindre åpenbarelseformer av Vishnu.