Kalø vig

Århusbugten i Danmark

Kalø Vig er den nordlige enden av Århusbugten, fra Skæring Strand mot nordøst til enden ved Kalø slottsruin nedenfor Rønde. Mot øst ligger Mols Bjerge og den nesten runde Knebel vig, som sammen med Begtrup vig mot syd, danner halvøya Skødshoved, som er den sydøstlige avgrensning av Kalø vig.

Kalø Vig sett fra Uggelsbølle, med Kalø Slotsruin og Mols Bjerge i bakgrunnen

Kalø vig preges av kontrasten mellom det moderne Studstrupværket som ligger på den vestlige side av viken, og ruinen av middelalderborgen Kalø Slot innerst i bukten.

Det er flere lystbåthavner i viken slik som Kaløvig Bådelaug ved Studstrupværket og Nappedam i Egens Vig øst for Kalø Slottsruin.

Området omkring Kalø Slot og Kalø Hovedgård ble fredet allerede i 1939[1], og inngår nå sammen med arealer ved Egens Vig i Nationalpark Mols Bjerge. Det er for å bevare linjene i landskapet foretatt utsiktsfredninger ved Hjelmager nedenfor Løgten, i området mellom Uggelbølle og Løgten Bugt/Følle Strand, og ved Følle Strandgård, for å opprettholde utsikt til Følle Vig, vest for Kalø Slot.

I 2002 ble de indre danske farvannene rammet av den mest omfattende og langvarige suboksi i nyere tid. DMUs undersøkelser viste i ettertid at spesielt Kalø Vig var meget kraftig påvirket av suboksien. På dybder over 13 m, var dyrelivet stort sett forsvunnet.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger