Kabinet-Gerbrandy III

Kabinet-Gerbrandy III
Partier

Seter i TK
Premier

RKSP, ARP, VDB

-
P.S. Gerbrandy

Fra

Demisjonær
Til

23. februar 1945

12. mai 1945
24. juni 1945

Foregående
Etterfølgende
Gerbrandy II
Schermerhorn-Drees
Nederlandsk regjering

Den nederlandske regjeringen Kabinet-Gebrandy III var det siste av de fire kabinettene i London som under den annen verdenskrig utgjorde landets regjering i eksil.

Dette kabinettet ble til etter at det forrige kabinettets ministre fra SDAP hadde trukket seg da Minister van Binnenlandse zaken Jaap Burger ble bedt om å gå etter en radiotale 27. januar 1945.[1]

Regjeringen Gerbrandy III gikk av etter at Nederland hadde blitt befridd 5. mai 1945 for slik å gi den første etterkrigsregjeringen fritt spillerom. Frem til en ny regjering var klar, fortsatte det gamle kabinettet å styre landet fra London. Enkelte ministre, som for eksempel Beel, hadde allerede reist tilbake til det frie Nederland. En viktig del av regjeringens oppgaver falt under krigsministerens ansvar, og de ble utført av et råd av militære kalt «Militair Gezag». Rådet ble ledet av general Kruls.

Minister Beel opprettet en midlertidig ordning («Tijdelijke regeling») for kommune- og fylkesstyrer etter krigen. Det ble opprettet nød-kommuneråd som ble oppnevnt av et eget, lokalt valgstyre.

Ministre Rediger

Referanser Rediger