Københavns byvåpen

Københavns byvåpen fikk sitt nåværende utseende 24. juni 1661[1] da kong Frederik III utstedte et privilegiebrev til byens borgere, som takk for deres motstand mot svenskenes beleiring av byen. Privilegiene ga borgerne i byen lov til å eie jord på samme vilkår som adelen.

Københavns byvåpen

De to kanonene og krigsutrustningen i bunnen av bildet skal symbolisere københavnernes vellykkede motstand mot den svenske beleiringen av byen i 165859.

Frederik III tilføyde også porten med ridderen og sitt monogram til våpenet som opprinnelig besto av de tre tårnene og bølgene. Våpenet inngikk i Københavns segl fra 1296.

ReferanserRediger

  1. ^ Anders Thiset (1894). Om danske By- og Herredsvaaben. Tidsskrift for Kunstindustri (10. årgang) side 71.